Accountmanager Bedrijven

Nieuw Vennep | 32 - 40 uur

Wij zijn op zoek naar een Accountmanager Bedrijven voor onze vestiging Nieuw Vennep.

Plaats in de organisatie

De MKB adviseur legt verantwoording af aan de direct leidinggevende.

Doel van de functie

Beheren en uitbouwen van de toegewezen regionale zakelijke verzekeringsportefeuille.
Daarbij uitvoering geven aan het vastgestelde commerciële beleid waarin kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn opgenomen.

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

Taken

 • Werven en bezoeken van prospects alsmede het maken van afspraken met bestaande klanten volgens acquisitie/onderhoudsplanning.
 • Voorbereiden afspraken aan de hand van aangeleverde gegevens en een goed beheer controleren door de binnendienst.
 • Het houden van een intakegesprek met de zakelijke relatie.
 • Inventariseren van de (persoonlijke) omstandigheden van de klant, daar waar verplicht/noodzakelijk, door middel van een volledig klantprofiel.
 • Analyseren van de ingewonnen informatie en deze vertalen naar een advies en een offerte, inclusief adviesmotivatie.
 • Het controleren van binnengekomen offertes van verzekeraars.
 • Het verstrekken van een passend, zorgvuldig onderbouwd en reconstrueerbaar advies binnen gestelde bevoegdheden.
 • Sluiten van verzekeringsproducten.
 • Onderhouden contacten met verzekeraars, zakelijke relaties.
 • Het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen inzake verzekeringsaanvragen en offertes.
 • Het dagelijks opstellen van gespreksverslagen, naar aanleiding van de door hem/haar gehouden afspraken.
 • Signaleren potentiele productiemogelijkheden, door middel van attentiepunten, conclusies, opdracht in zijn/haar gespreksverslagen en verzoekt (zo nodig) de commerciële medewerker om agendering.
 • Zelfstandig realiseren van de commerciële doelstellingen en onderhouden contacten met bestaande en potentiele klanten.
 • Verantwoordelijk voor het over en weer inhoudelijk beoordelen van adviesrapporten van andere adviseurs.
 • Adequate informatievoorziening aan binnendienst medewerkers betreffende verzekeringsaanvragen.
 • Alle overige voorkomende werkzaamheden.  

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het zorgvuldig doorlopen van het adviesproces binnen gestelde bevoegdheden en geven van deugdelijke en passende adviezen aan klanten.
 • Verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist uitbrengen van verzekeringsadvies.
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van de overeengekomen commerciële doelstellingen.
 • Verantwoordelijk voor rapportage aan leidinggevende over status bezoeken en gegenereerde productie.
 • Verantwoordelijk voor zorgvuldig vastgelegde dossiers conform voorgeschreven procedure.
 • Verantwoordelijk voor het bijhouden van marktontwikkelingen op vakgebied.
 • Verantwoordelijk voor het op peil houden van vakkennis, minimaal conform de eisen van Permanente Educatie en Permanent Actueel.

Bevoegdheden

 • Zelfstandige werving van prospects.
 • Zelfstandige advisering aan klanten op het gebied van schade particulier, schade zakelijk, inkomen en vermogen.
 • Zelfstandig beoordelen, opstellen en bespreken van offertes met klanten en prospects.
 • Zelfstandig maken van de keuze voor product en financiële aanbieder binnen de beleidslijnen van het bedrijf.

Overlegstructuur

 • Structureel overleg met direct leidinggevende.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Diploma’s: Adviseur Schadeverzekering Zakelijk, Adviseur Inkomen (= Wft Basis, Wft Schade Particulier, Wft Schade Zakelijk, Wft Inkomen), Adviseur Vermogen (= Wft Basis, Wft Vermogen)
 • Kennis van producten en productvoorwaarden van financiële aanbieders
 • Kennis van en vaardigheid met te gebruiken software
 • Dient te beschikken over kennis en inzicht in de te volgen administratieve procedures en het klantacceptatie en inkoopbeleid
 • Dient in staat te zijn het advies- en bemiddelingstraject uit te voeren overeenkomstig het gestelde beleid en de eisen van de Wet op het financieel toezicht.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • In het bezit van een rijbewijs B
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Competenties

Functionele competenties

 • Doorzettingsvermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Positief kritische instelling
 • Accuraat
 • Vakkundig
 • Overtuigingskracht
 • Commercieel

Kernwaarden

 • Klantgericht
 • Integer
 • Solide
 • Samenwerken
 • Kwaliteitsgericht
 • Transparant

Een reactie voorzien van motivatie voor deze functie samen met CV zien wij graag tegemoet.

U kunt deze sturen naar:
Chantal van den Eijkel
e-mail: sollicitatie@yousure.nl
telefoon: 085 489 17 75